Gezinsondersteuning samen MeiDy
Intensieve ambulante gezinsbehandeling
samen MeiDy
Thuisondersteuning samen MeiDy
Thuisondersteuning samen MeiDy

Missie en Visie

MeiDy levert een bijdrage aan een samenleving waarin MeiDy er voor iedereen is, die beperkingen ervaren in het dagelijkse leven.

MeiDy richt zich onder andere op de hulpverlening aan de individuele cliënt en zijn directe omgeving.
Daarbij geloven wij in veerkracht en samenwerken.

Het bieden van een vaak (tijds)intensieve / tijdelijke vorm van begeleiding gericht op empowerment van de cliënt, waarbij het dagelijks handelen en het functioneren van de cliënt en naastbetrokkenen centraal staat.

Meidy samen

MeiDy is een kleinschalige organisatie, omdat we een persoonlijke benadering als zeer belangrijk beschouwen.
De relatie vormt de basis van de begeleiding. Vanuit deze relatie werken we samen met jou en je netwerk .
Uitgaan van de kracht van de cliënt, betekent ook gebruik maken en versterken van het (in)formele netwerk van de cliënt.
Het gaat dan om andere betrokken professionals, maar ook om familie, vrienden, lotgenoten, buren, vrijwilligers.
Medewerkers van MeiDy hebben hierbij een verbindende en activerende, en soms ook coördinerende, rol.
Wij erkennen de waarde van ervaringsdeskundigheid en zetten deze in om onze zorg te verbeteren.
We werken vanuit menselijke gelijkwaardigheid, veiligheid en wederzijds respect.
We zijn ons bewust van onze eigen kwetsbaarheden, normen en waarden en hoe deze een rol spelen in de begeleiding.
Methodieken zijn daarbij ondersteunend, nooit leidend.

MeiDy gaat uit van mogelijkheden

Ieder mens heeft zijn eigen verhaal en mogelijkheden.
Daarbij maakt iedereen deel uit van een omgeving waarin je belemmeringen tegenkomt en steun kan vinden.
MeiDy sluit hierbij aan met opvang, begeleiding en activering, waar nodig gecombineerd met passende woonruimte.
We hebben aandacht voor preventie, begeleiden mensen naar werk, voegen behandelaspecten toe en bieden altijd nazorg.
Onze ondersteuning is doelgericht, duurt zo kort als kan en zo lang als nodig is.
MeiDy biedt zorg op maat en denkt graag mee over de mogelijkheden.

MeiDy samen betekent

Dat we ons inzetten voor jou, en blijven ons voor jou inzetten, ook als het moeilijker wordt.
Juist in complexe situaties komt onze inventiviteit en samenwerkingsgerichtheid van pas.
We weten waar onze kracht ligt en wanneer we de deskundigheid van anderen nodig hebben.
We willen een betrouwbare samenwerkingspartner zijn.
We vinden het belangrijk om flexibel te zijn en durven buiten de gebaande paden te gaan.
We verschuilen ons niet achter regels; we nemen onze verantwoordelijkheid, laten zien wat we doen en verantwoorden onze keuzes.

Leren en reflecteren samen MeiDy

We kiezen ervoor om niet af te wachten, maar proactief te kijken wat beter kan.
We reflecteren en innoveren. We geven elkaar feedback en delen onze kennis.
Zo werken we continu aan goede kwaliteit van zorg.

Op welke manier

Het doel is behouden en/ of vergroten van de zelfstandigheid.
MeiDy biedt de volgende ondersteuning;

MeiDy biedt naast begeleiding vanuit PGB ook begeleiding vanuit ZIN, deze financiering gaat op basis van uren.
MeiDy werkt samen met; Gemeente Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen.
MeiDy is aangesloten bij Zorgcoöperatie noord, en levert in diverse gemeentes in Friesland zorg.