• √ snel aan de slag
  • √ kleine organisatie
  • √ deskundig
  • √ doelgericht
  • √ lid van Branchevereniging
  • √ SKJ geregistreerd
  • √ denkt graag in mogelijkheden

MeiDy

MeiDy werkt vanuit een kleinschalig, zelfsturend team. Wij geven ambulante ondersteuning aan individuele cliënten en gezinnen in de thuissituatie.
Wij kennen de netwerkpartners, omgeving en de sociale kaart van de gemeente.

Thuisbegeleiding is hulp aan mensen die door omstandigheden hun grip op het dagelijks leven kwijt zijn of deze dreigen te verliezen.
Thuisbegeleiding is bedoeld voor mensen die in een kwetsbare positie verkeren.
Bijvoorbeeld omdat ze afkomstig zijn uit de psychiatrie, of de verslavingszorg. Ook verstandelijk beperkten en senioren kunnen met Thuisbegeleiding worden ondersteund.
Gezinsbegeleiding kan hulp bieden bij o.a. de opvoeding van kinderen in moeilijke gezinssituatie.
Daarbij geloven wij in veerkracht en samenwerken. Het bieden van een vaak (tijds)intensieve / tijdelijke vorm van ambulante begeleiding gericht op empowerment van de cliënt, waarbij het dagelijks handelen en het functioneren van de cliënt en naast betrokkenen centraal staat.

MeiDy biedt begeleiding vanuit de WMO en Jeugdwet, ook is het mogelijk dat je MeiDy partticulier of via het persoonsgebonden budget betaald.

MeiDy is aangesloten bij Zorgcoöperatie noord, en levert in diverse gemeentes in Friesland zorg.