MeiDy intensieve ambulante gezinsbehandeling

Intensieve ambulante gezinsbehandeling ( IAG)  

De doelgroep van IAG bestaat uit gezinnen waarin de problemen zich afspelen bij de jeugdige, de ouders en hun opvoedingsvaardigheden, in het netwerk en in de omstandigheden van het gezin.

IAG wordt ingezet, wanneer jij als ouder met meerdere problemen tegelijkertijd moet dealen op verschillende terreinen, die elkaar beïnvloeden. Bijvoorbeeld als er veel ruzie thuis is, je zoon of dochter driftbuien heeft of moeilijk te begrijpen gedrag vertoont. 

MeiDy zoekt samen met jou als ouder en je zoon of dochter naar oplossingen. Problemen bij kinderen staan nooit op zichzelf. Systemen rondom je zoon of dochter zoals andere gezinsleden, school en de sportclub, worden daarom waar mogelijk betrokken bij het vinden van de juiste en best mogelijke oplossing. De behandeling is gericht op het versterken van; 

  • positieve krachten
  • vaardigheden te vergroten, 
  • betere ontwikkeling van je kind
  • herstel van de onderlinge verhoudingen binnen het gezin

De hulp van IAG bestaat uit drie fasen: 

  • startfase; waarin de focus ligt op het opbouwen van een werkrelatie, het analyseren en ordenen van de problemen in het gezin met de gezinsleden en het gezamenlijk opstellen van doelen; Wij komen twee tot drie keer per week op bezoek, deze bezoeken duren gemiddeld 1,5 tot 2 uur en maximaal 6 weken
  • veranderingsfase; Wij komen twee tot drie uur per week op bezoek waarin wij samen aan de doelen werken. Deze bezoeken duren gemiddeld 1,5 uur en maximaal 16 weken.
  • afbouw en afscheid;  waarin de hulp gericht is op het vasthouden van het geleerde door de gezinsleden. In de laatste fase zal de frequentie van de bezoeken worden afgebouwd, en zullen wij nog 1 tot 1,5 uur per week aanwezig zijn in het gezin. maximaal 6 weken.

Contra indicaties

  • Actuele verslavingsproblematiek/middelengebruik
  • Acute psychiatrische problematiek
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Samenwerking

Gelet op de domein overstijgende problematiek is samenwerken op de verschillende probleemgebieden noodzakelijk om de sociale redzaamheid van het gezin en de veiligheid van de kinderen te herstellen en escalaties, intensievere vormen van zorg, uithuisplaatsing en gedwongen hulp te voorkomen. Daarom werken wij nauw samen met de betrokken zorgaanbieders, de gebiedsteams en Gecertificeerde Instellingen (GI’s )

We werken volgens de richtlijnen van MeiDy en leveren maatwerk. Één plan, één aanspreekpunt. Deze manier van werken zorgt ervoor dat het traject op jou is afgestemd en passend is bij jou ontwikkeling. 

Zijn er nog vragen of wil je een startgesprek? Neem gerust contact op via het kopje contact & aanmelden of via onderstaande button

Kennismaken MeiDy? Of heb je een andere vraag?

Neem contact met ons op. Dat kan via onderstaand contactformulier. Je mag ons ook altijd bellen of een berichtje via WhatsApp sturen, zie hiervoor onze contactgegevens

MeiDy Aanbod

MeiDy behandeling

MeiDy biedt diverse behandelingen voor kinderen en jongeren tot 18 jaar.

MeiDy wenje ouder & kind

MeiDy wenje O&K (ouder&kind) is een tijdelijke verblijfslocatie voor een (aanstaande) ouder en kind. Bij MeiDy wenje O&K, woon je samen met andere ouders en hun kind(eren).

MeiDy ambulant

Wij geven ambulante ondersteuning aan gezinnen met kinderen van -9 maanden tot 18 jaar. De ondersteuning is gericht op opvoeding en ontwikkeling. Onze visie is onder andere preventief in te spelen op hechtingsproblematiek en het voorkomen van uithuisplaatsingen.

Zo kort als het kan,
zo lang als nodig.

Starten MeiDy