MeiDy behandeling

MeiDy behandel aanbod

EMDR behandeling kind en jeugd

Bij een groot deel van de gezinnen die bij ons worden aangemeld, spelen de problemen al meerdere generaties. Veelal zien wij dat niet alleen het aangemelde kind (eren) , maar ook de ouder of andere gezinsleden kampen met PTSS-symptomen of andere stress gerelateerde problematiek. Dit heeft zijn weerslag op het hele gezin/ systeem.

Systeemtherapie

Tijdens systeemtherapie is er veel aandacht voor interactiepatronen en de onderlinge verhoudingen binnen het systeem.

Cognitieve gedragstherapie ( CGT )

Bij cognitieve gedragstherapie krijg je inzicht in hoe denken, voelen en doen invloed hebben op elkaar. Het helpt jou om op een goede manier met jou problemen om te gaan. Bijvoorbeeld door anders over bepaalde situaties te denken en hier vervolgens anders mee om te gaan.

Zo kort als het kan,
zo lang als nodig.

Starten MeiDy