MeiDy behandelpraktijk

MeiDy behandelpraktijk 

De praktijk voor jeugdhulpverlening van MeiDy biedt hulp aan kinderen en jongeren om problemen op latere leeftijd te voorkomen. MeiDy gaat uit van mogelijkheden. Ieder kind heeft zijn eigen verhaal en krachten, ook jij. MeiDy wil zich inzetten voor jou om jou te ondersteunen bij de dingen waarin jij vastloopt. Dit mag al in een vroeg stadium zijn om jou op weg te helpen. MeiDy kijkt samen met jou en jouw ouders naar welke hulp passend is. MeiDy start met een uitgebreid intakegesprek om jou goed te leren kennen en een inschatting te maken welke behandeling het beste aansluit bij jouw hulpvraag. MeiDy werkt handelingsgericht, jouw hulpvraag is het uitgangspunt van de behandeling en niet een diagnose. Het kan voorkomen dat er tijdens de intake of gedurende de behandeling andere zorgen naar boven komen waarvoor aanvullende diagnostiek noodzakelijk is. Indien dit niet in het behandelaanbod van MeiDy past verwijzen wij jou terug naar een deskundige collega-organisatie.  

‘’ Niet een diagnose maar jouw hulpvraag is uitgangspunt voor behandeling’’ 

MeiDy behandel aanbod

Traumagerelateerde problematiek

Emdr is een behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken. Een traumatische ervaring kan van alles zijn, bijvoorbeeld een: medische ingreep, auto-ongeluk, pesterijen etc. Wanneer je deze nare gebeurtenis niet kan vergeten en je daardoor klachten krijgt in het dagelijks leven is het goed om deze nare gebeurtenis ‘op te ruimen’.

Systeemtherapie

Systeemtherapie, ook wel gezinstherapie of partner-relatietherapie, is een therapie waarbij de aandacht niet op het individu ligt, maar op wat zich afspeelt tussen de individuen die met elkaar samenleven of nauw met elkaar verbonden zijn (het systeem).

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een behandelvorm die ingezet kan worden voor uiteenlopende problematiek.

Zo kort als het kan,
zo lang als nodig.

Starten MeiDy