MeiDy behandelpraktijk

MeiDy behandelpraktijk 

De praktijk voor jeugdhulpverlening van MeiDy biedt hulp aan kinderen en jongeren om problemen op latere leeftijd te voorkomen. MeiDy gaat uit van mogelijkheden. Ieder kind heeft zijn eigen verhaal en krachten, ook jij. MeiDy wil zich inzetten voor jou om jou te ondersteunen bij de dingen waarin jij vastloopt. Dit mag al in een vroeg stadium zijn om jou op weg te helpen. MeiDy kijkt samen met jou en jouw ouders naar welke hulp passend is.

MeiDy start met een uitgebreid intakegesprek om jou goed te leren kennen en een inschatting te maken welke behandeling het beste aansluit bij jouw hulpvraag. Waar nodig zetten wij basis diagnostiek in. Indien jouw hulpvraag niet in het behandelaanbod van MeiDy past verwijzen wij jou door naar een deskundige collega-organisatie. 

MeiDy behandel aanbod

Systeemtherapie

Systeemtherapie, ook wel gezinstherapie of partner-relatietherapie, is een therapie waarbij de aandacht niet op het individu ligt, maar op wat zich afspeelt tussen de individuen die met elkaar samenleven of nauw met elkaar verbonden zijn (het systeem).

Basis diagnostiek

Basis diagnostiek wordt ingezet wanneer er onduidelijkheid is over de samenhang van factoren, de oorzaken en de ernst van de problematiek waarvoor (nadere) diagnostiek nodig is om weer richting te kunnen geven aan het handelen en/of aan de behandeling welke het systeem nodig heeft om weer zelfstandig verder te kunnen.

Zo kort als het kan,
zo lang als nodig.

Starten MeiDy