MeiDy Ouder-Kind

Home » Aanbod » MeiDy Ouder-Kind » MeiDy Ouder-Kind

MeiDy Therapeutisch gezinscentrum – Ouder-Kind

MeiDy Ouder-Kind is een tijdelijke verblijfslocatie voor een (aanstaande) ouder en kind. Bij ons leef je samen met andere ouders en hun kind(eren) in een veilige en huiselijke omgeving. Bij ons krijg je een eigen ingerichte studio met badkamer en toilet. 

Je kunt ook gebruik maken van de gezamenlijke woonkamer, keuken en de tuin. Hier kun je andere ouders en hun kind(eren) ontmoeten. Bij ons is er 24 uur per dag begeleiding aanwezig voor jou en jouw kindje.

Veilige omgeving 

Bij ons gaan wij ervan uit dat ieder kind moet kunnen groeien en ontwikkelen in een veilige situatie. Soms heb je daar hulp bij nodig en gaat dat niet vanzelf. Meestal zal je bij ons komen wonen omdat er zorgen zijn over het ouderschap en de veiligheid van jouw kind. Wij gaan op zoek naar jouw krachten en leerpunten. We kijken daarbij of het ouderschap ‘goed genoeg’ is.

De definitie van ‘goed genoeg ouderschap’ (GGO) is “een stabiele, zorgzame en liefdevolle ‘bemoedering’ van het kind, waardoor het kind zich goed ontwikkelt.” Bij ons werken we vanuit de gedachte dat als het ouderschap ‘goed genoeg’ is, we tevreden zijn. Het hoeft dus niet ‘uitmuntend’ of ‘goed’ te zijn. Goed genoeg is goed genoeg! 

De bovenstaande definitie betekent dat het ouderschap goed genoeg is als jij als ouder op een passende manier tegemoet komt aan de behoeften van je kind. We gaan er vanuit dat elk kind basisbehoeften heeft zoals behoefte aan lichamelijke verzorging, voeding en bescherming. Daarnaast zijn er ook emotionele behoeften:

 • liefde, zorg en verbintenis
 • controle en het consistent stellen van grenzen
 • het stimuleren van de ontwikkeling

Elke ouder heeft zijn eigen capaciteiten en vaardigheden. Je moet als ouder in kunnen spelen op die basisbehoeften van het kind of dat kunnen (en willen) leren. Het is voor ons werk in het ouder en kind huis belangrijk om de ouder goed te leren kennen (wat zijn jouw sterke kanten en waar loop je tegenaan?) en ook de specifieke behoeften van jouw kind te leren kennen (wat is passend en nodig voor dit kind?). Dan kunnen we (samen met jou) beoordelen of het ouderschap wat je laat zien ‘goed genoeg’ is.

Samen met de ouder werken en naast de ouder staan is daarbij heel belangrijk! We bieden de ouders en kinderen op verschillende manieren ondersteuning, afhankelijk van wat er bij de ouder past. Er zijn gesprekken met de ouder, we kunnen werken m.b.v. video opnames, we ondersteunen bij het bevorderen van de hechting, we hebben regelmatig thema-ochtenden en bieden opvoedingsondersteuning. Ook bieden we de ouders activiteiten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling zoals sportactiviteiten en creatieve ochtenden. 

Wij werken samen met Chr. basisschool de Bron Damwâld, consultatiebureau Damwâld, huisarts Damwâld, gecertificeerde instellingen in heel Nederland, wijkteams, jeugdteams vanuit alle gemeenten in Friesland en daarbuiten. 

Exclusiecriteria Ouder-Kind:

 • Complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen);
 • Verpleegkundige zorg (met dien verstande dat wij waar mogelijk zullen onderzoeken of verpleegkundige zorg geboden kan worden door ons personeel te bekwamen of een thuiszorgorganisatie in te schakelen voor deze zorg);
 • Ernstige psychiatrische problematiek die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.
 • Geen vervolgplek/huisvesting of geen garantie financiering bij ontbreken vervolgplek/huisvesting.  
 • Drugsgebruik en/of overmatig alcoholgebruik (plaatsing is pas mogelijk wanneer iemand aantoonbaar 4 weken clean is)
 • Kind is ouder dan 12 jaar.
 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag door ouder en/of kind.
 • Acute psychiatrie of problematiek bij ouder(s) en/of kind
 • (Ernstige) agressieregulatieproblematiek van ouder(s) en/of kind
 • Eerder is gebleken (bijvoorbeeld in een eerdere ouderschapstaxatie) dat er sprake is van verminderd verstandelijk vermogen waardoor een ouder niet leerbaar is en er sprake is van onveranderde omstandigheden.
 • Niet spreken van de Nederlandse/Engelse taal waardoor communicatie tijdens het traject bemoeilijkt wordt.
Aanmelden ouder-kind

Kennismaken MeiDy? Of heb je een andere vraag?

Neem contact met ons op. Dat kan via het contactformulier op de website. Je mag ons ook altijd bellen of een berichtje via WhatsApp sturen. Zie hiervoor onze contactgegevens

Contact opnemen

MeiDy aanbod

MeiDy behandelpraktijk

Wij bieden hulp aan wanneer er sprake is van verstoorde systemen. Er is bijvoorbeeld sprake van ruzie tussen ouder en kind of je voelt je niet begrepen door je partner. Daarnaast bieden wij basis diagnostiek. Ben jij benieuwd naar ons behandelaanbod?

Meer informatie

MeiDy Ouder-Kind

MeiDy Ouder-Kind is een tijdelijke verblijfslocatie voor een (aanstaande) ouder en kind. Bij MeiDy Ouder-Kind leef je samen met andere ouder(s) en hun kind(eren), maar beschik je over een eigen studio. In opdracht van een verwijzer brengen wij het ouderschap in kaart of werken we aan het verstevigen van ouderschap.

Meer informatie

MeiDy ambulant

Wij geven (intensieve) ambulante ondersteuning aan gezinnen met kinderen van -9 maanden tot 18 jaar. De ondersteuning is gericht op opvoeding en ontwikkeling. Onze visie is onder andere preventief in te spelen op hechtingsproblematiek en het voorkomen van uithuisplaatsingen.

Meer informatie

Zo kort als het kan,
zo lang als nodig.

Starten MeiDy


Meer informatie

Aanmelding


Meer informatie

Wachtlijst


Meer informatie