• darkblurbg
  MeiDy | Thuisondersteuning
  Onze ondersteuning is doelgericht, duurt zo kort als kan en zo lang als nodig is.
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Thuis MeiDy

Is voor jou  wanneer je een bepaald aantal uren per week ondersteuning krijgt  dat onvoldoende is, om bijvoorbeeld zelfstandig of in de thuissituatie  te blijven wonen.

MeiDy biedt jou de mogelijkheid om flexibele ondersteuning te ontvangen 24 uur per dag, zodat jij in je eigen woonomgeving kan blijven wonen. 

Wij kennen de netwerkpartners, omgeving en de sociale kaart van de gemeente.

MeiDy samen betekent

 • Snelle inzet
 • Vraagverheldering
 • Accent op preventie
 • Vraaggerichte begeleiding waardoor jij als ouder/ kind/ jongere (weer) in je kracht komt te staan en regisseur blijft van je eigen proces)
 • Ouderbegeleiding
 • Sociale vaardigheden
 • Psychosociale hulpverlening
 • Versterken sociale vaardigheden
 • Psycho-educatie
 • Overleg met andere instanties

MeiDy heeft als uitgangspunt het behouden en/ of vergroten van de zelfstandigheid,  zodat beperkingen gecompenseerd en overbrugd worden. 

Dit kan betekenen dat er gerichte activiteiten met jou worden gedaan, of er kunnen zaken voor jou worden geregeld.

Je kunt denken aan bijvoorbeeld ondersteuning bij:

 • Ontlasten door bijvoorbeeld activiteiten te ondernemen met je kind
 • Begeleide omgang tussen het kind en de ouder in de thuissituatie
 • Opvoedondersteuning
 • Het leren koken
 • Het aanleren en hanteren van dagstructuur
 • Het uitvoeren van praktische zaken ( bv. regelzaken gemeente )
 • Het voeren van de huishouding
 • Het behandelen van binnen gekomen post
 • Toe leiden naar dagbesteding, school en/of werk.  

 

Wat doen wij