• darkblurbg
  MeiDy Ambulant | Jeugd & Gezin
  Onze ondersteuning is doelgericht, duurt zo kort als kan en zo lang als nodig.
 • darkblurbg
  MeiDy Wenje | Ouder & Kind Huis
  WELKOM!!
 • darkblurbg
  MeiDy | intensieve ambulante gezinsbehandeling
  Onze ondersteuning is doelgericht, duurt zo kort als kan en zo lang als nodig.

Ben je in de leeftijd van 18 jaar of ouder, woon je zelfstandig of in een gezinssituatie en heb je zorg en ondersteuning nodig? Dan kun je gebruik maken van de WMO; Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Om toegang te krijgen tot de WMO dien je contact op te nemen met de gemeente waarin jij woonachtig bent. Ook zijn de gemeenten verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg en ondersteuning die MeiDy aan burgers onder de 18 jaar op basis van de Jeugdwet aanbiedt. Dit kan tevens ook via jouw huisarts.

Voor ondersteuning van MeiDy heb je een geldige beschikking nodig van de gemeente of een verwijzing van jouw huisarts. Naast de WMO en Jeugdwet kun je MeiDy ook particulier of vanuit een Persoonsgebonden Budget betalen.

Kinderen/jongeren onder de 18 jaar betalen geen eigen bijdrage.

Volwassenen betalen een eigen bijdrage (abonnementstarief). Wil je weten wat de eigen bijdrage in jouw geval zal zijn, kijk dan op www.hetcak.nl.

Verwijzing naar MeiDy is mogelijk door de huisarts, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming, jeugdreclassering, Veilig Thuis, WMO-consulenten/sociale gebiedsteams/wijkcoaches van gemeenten, GGZ, verslavingszorg, vluchtelingenwerk en andere hulpverlenende instanties.

Vanaf medio 2021 zijn ook WLZ klanten welkom bij MeiDy 

 

In- en exclusiecriteria MeiDy

Om de best mogelijke zorg te verlenen, hanteren wij in- en exclusiecriteria. Bij de aanmelding of uit de intake wordt duidelijk of cliënten wel of niet passen binnen de ambulante zorg die MeiDy biedt.

Inclusiecriteria

MeiDy biedt alle vormen van ondersteuning aan alle doelgroepen binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. Cliënten hebben wel een indicatie of toewijzing nodig vanuit een gemeente waar MeiDy een overeenkomst mee heeft gesloten of een geldige verwijzing. Wij werken bewust aan activering van de cliënt: alle klanten hebben daarom zoveel mogelijk een vorm van dagbesteding, werk of gaan naar school. Door participatie in de samenleving, een rol hebben, verantwoordelijkheden krijgen op een bij de klant passend niveau, hebben onze klanten het gevoel dat ze ergens aan meedoen en dat ze erbij horen, waardoor hun eigenwaarde groeit.
MeiDy sluit niemand uit op basis van geloofsovertuiging of culturele achtergrond.

Exclusiecriteria

Klanten die wij niet de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben zijn klanten waar sprake is van:

 • Complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen);
 • Verpleegkundige zorg (met dien verstande dat wij waar mogelijk zullen onderzoeken of verpleegkundige zorg geboden kan worden door ons personeel te bekwamen of een thuiszorgorganisatie in te schakelen voor deze zorg);
 • Ernstige psychiatrische problematiek die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.

Bij de intake wordt aan de hand van een risicotaxatie gekeken of een nieuwe aanvraag voldoet aan de inclusiecriteria. Indien er mogelijk sprake is van exclusiecriteria wordt de klant beargumenteerd doorverwezen. Mogelijk zijn er andere organisaties die zijn uitgerust om klanten met deze specifieke hulpvragen op een verantwoorde manier te kunnen helpen.

 

Kennismaken MeiDy? Of heb je een andere vraag? Neem contact met ons op. Dat kan via onderstaand contactformulier. Je mag ons ook altijd bellen of appen, zie hiervoor onze contactgegevens 

 

Contact opnemen

Contact informatie

MeiDy  Ondersteuning 

Jeugdwet en WMO

Neem contact op MeiDy 

Bereikbaar maandag t/m vrijdag:

09.00-16.00 uur

Bel : 06 38 24 50 83  

App : 06 38 24 50 83 
Mail : info@meidy.nl

 

 

Bezoek adres: GJ van der Meistrjitte, achterkant van Nij Tjaerda

Postadres: Nijewei 38 I 9104 DL I Damwâld

 

MeiDy Wenje:

KvK Nummer: 74131168

AGB-code: 98104111

MeiDy Ambulant:

KvK Nummer: 76885615

AGB-code: 98104714

ISO 9001:2015 gecertificeerd registratienummer: 2249244