• darkblurbg
  MeiDy Ambulant | Jeugd & Gezin
  Onze ondersteuning is doelgericht, duurt zo kort als kan en zo lang als nodig.
 • darkblurbg
  MeiDy Wenje | Ouder & Kind Huis
  WELKOM!!
 • darkblurbg
  MeiDy | intensieve ambulante gezinsbehandeling
  Onze ondersteuning is doelgericht, duurt zo kort als kan en zo lang als nodig.

MeiDy is een platte organisatie. Dat betekent geen management en geen onnodige bureaucratie. Hierdoor zijn wij erg flexibel, contact MeiDy betekent dat we binnen een week een afspraak maken. MeiDy bestaat uit twee teams, MeiDy wenje en MeiDy ambulant. Deze teams zijn complementair. Hierdoor is het mogelijk één plan, één uitvoerder en één aanspreekpunt MeiDy. 

Onze teams zijn samengesteld uit professionals met allemaal hun eigen achtergronden en specialismes. Hierbij kun je denken aan maatschappelijk werkers, sociaal pedagogische hulpverleners, intensieve ambulante gezinsbehandelaars, maar ook een gedragswetenschapper/systeemtherapeut i.o. en GZ-psycholoog/psychotherapeut is in dienst bij MeiDy. Samen vormt dit een breed palet aan kennis.

Voor MeiDy zijn de eerste duizend dagen van een kind erg belangrijk. Wij zijn gespecialiseerd in hechting en trauma. Zowel intramuraal als extramuraal kan MeiDy hierin ondersteunend zijn. Met het zorgaanbod van MeiDy onderscheiden wij ons hierin. Daarnaast is onze visie onder andere preventief in te spelen op hechtingsproblematiek en het voorkomen van uithuisplaatsingen. Ons zorgaanbod bevat vele elementen uit de zienswijze van de IMH: Infant Mental Health.

Het werkgebied voor ambulant voor de uitvoering van hulp vanuit de Jeugdwet is Regio Friesland en Groningen. Vanuit de WMO opereert MeiDy in de gemeenten Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Smallingerland, Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, de OWO gemeenten en Súdwest Fryslân. 

 

Persoonlijke benadering

We vinden een persoonlijke benadering  belangrijk. De relatie vormt de basis van de begeleiding. Vanuit deze relatie werken we samen met jou en je netwerk. Uitgaan van de kracht van jou betekent ook gebruik maken en versterken van het (in)formele netwerk van jou. Het gaat dan om andere betrokken professionals, maar ook om familie, vrienden, lotgenoten, buren en vrijwilligers. Wij van MeiDy hebben een verbindende en activerende rol hierin.

 

Menselijke gelijkwaardigheid

Wij erkennen de waarde van ervaringsdeskundigheid en zetten deze in om onze zorg te verbeteren. We werken vanuit menselijke gelijkwaardigheid, veiligheid en wederzijds respect. We zijn ons bewust van onze eigen kwetsbaarheden, normen en waarden en hoe deze een rol spelen in de begeleiding. Methodieken zijn daarbij ondersteunend, nooit leidend.

 

Uitgaan van mogelijkheden

MeiDy gaat uit van mogelijkheden. Ieder mens heeft zijn eigen verhaal en mogelijkheden. Daarbij maakt iedereen deel uit van een omgeving waarin je belemmeringen tegenkomt en steun kan vinden. MeiDy sluit hierbij aan met opvang, begeleiding en activering, waar nodig gecombineerd met passende woonruimte. We voegen waar nodig behandelaspecten toe en bieden altijd nazorg. MeiDy biedt zorg op maat en denkt graag mee over de mogelijkheden.

 

MeiDy samen

MeiDy samen betekent dat we ons inzetten voor jou en blijven inzetten voor jou, ook als het moeilijker wordt. Juist in complexe situaties komt onze inventiviteit en samenwerkingsgerichtheid van pas. We weten waar onze kracht ligt en wanneer we de deskundigheid van anderen nodig hebben. Wij willen een betrouwbare samenwerkingspartner zijn. We vinden het belangrijk om flexibel te zijn. We verschuilen ons niet achter regels; we nemen onze verantwoordelijkheid, laten zien wat we doen en verantwoorden onze keuzes.

 

Onze ondersteuning is doelgericht, duurt zo kort als kan en zo lang als nodig.

 

Kennismaken MeiDy? Of heb je een andere vraag? Neem contact met ons op. Dat kan via onderstaand contactformulier. Je mag ons ook altijd bellen of appen, zie hiervoor onze contactgegevens 

 

Contact opnemen

Contact informatie

MeiDy  Ondersteuning 

Jeugdwet en WMO

Neem contact op MeiDy 

Bereikbaar maandag t/m vrijdag:

09.00-16.00 uur

Bel : 06 38 24 50 83  

App : 06 38 24 50 83 
Mail : info@meidy.nl

 

 

Bezoek adres: G.J. van der Meistrjitte, achterkant van Nij Tsjaarda

Postadres: Nijewei 38 I 9104 DL I Damwâld

 

MeiDy Wenje:

KvK Nummer: 74131168

AGB-code: 98104111

MeiDy Ambulant:

K vK Nummer: 76885615

AGB-code: 98104714

ISO 9001:2015 gecertificeerd registratienummer: 2249244