Starten MeiDy

Starten MeiDy

Ben je in de leeftijd van 18 jaar of ouder, woon je zelfstandig of in een gezinssituatie en heb je zorg en ondersteuning nodig? Dan kun je gebruik maken van de WMO; Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Om toegang te krijgen tot de WMO dien je contact op te nemen met de gemeente waarin jij woonachtig bent. Ook zijn de gemeenten verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg en ondersteuning die MeiDy aan burgers onder de 18 jaar op basis van de Jeugdwet aanbiedt. Dit kan tevens ook via jouw huisarts.

Voor ondersteuning van MeiDy heb je een geldige beschikking nodig van de gemeente of een verwijzing van jouw huisarts. Naast de WMO en Jeugdwet kun je MeiDy ook particulier of vanuit een Persoonsgebonden Budget betalen.

Verwijzing naar MeiDy is mogelijk door de huisarts, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming, jeugdreclassering, Veilig Thuis, WMO-consulenten/sociale gebiedsteams/wijkcoaches van gemeenten, GGZ, verslavingszorg, vluchtelingenwerk en andere hulpverlenende instanties.

In- en exclusiecriteria MeiDy

Om de best mogelijke zorg te verlenen, hanteren wij in- en exclusiecriteria. Bij de aanmelding of uit de intake wordt duidelijk of cliënten wel of niet passen binnen de ambulante zorg die MeiDy biedt.

Inclusiecriteria

MeiDy biedt alle vormen van ondersteuning aan alle doelgroepen binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. Cliënten hebben wel een indicatie of toewijzing nodig vanuit een gemeente waar MeiDy een overeenkomst mee heeft gesloten of een geldige verwijzing. Wij werken bewust aan activering van de cliënt: alle klanten hebben daarom zoveel mogelijk een vorm van dagbesteding, werk of gaan naar school. Door participatie in de samenleving, een rol hebben, verantwoordelijkheden krijgen op een bij de klant passend niveau, hebben onze klanten het gevoel dat ze ergens aan meedoen en dat ze erbij horen, waardoor hun eigenwaarde groeit.
MeiDy sluit niemand uit op basis van geloofsovertuiging of culturele achtergrond.

Exclusiecriteria

Klanten die wij niet de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben zijn klanten waar sprake is van:

  • Complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen);
  • Verpleegkundige zorg (met dien verstande dat wij waar mogelijk zullen onderzoeken of verpleegkundige zorg geboden kan worden door ons personeel te bekwamen of een thuiszorgorganisatie in te schakelen voor deze zorg);
  • Ernstige psychiatrische problematiek die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.

Exclusiecriteria MeiDy Wenje:

  • Geen vaste woon-verblijfplek
  • Middelengebruik, plaatsing is pas mogelijk wanneer iemand aantoonbaar 4 weken clean is.

Bij de intake wordt aan de hand van een risicotaxatie gekeken of een nieuwe aanvraag voldoet aan de inclusiecriteria. Indien er mogelijk sprake is van exclusiecriteria wordt de klant beargumenteerd doorverwezen. Mogelijk zijn er andere organisaties die zijn uitgerust om klanten met deze specifieke hulpvragen op een verantwoorde manier te kunnen helpen.

Wil je meer informatie over een opname of aanmelding, neem hiervoor contact op met onze aanmeld en plaatsing medewerker.

Telefoon: 06 82 65 40 14 mail: aanmeldingen@meidy.nl aanwezig; dinsdag, woensdag en vrijdag

 

Kennismaken MeiDy? Of heb je een andere vraag?

Neem contact met ons op. Dat kan via onderstaand contactformulier. Je mag ons ook altijd bellen een berichtje via WhatsApp sturen, zie hiervoor onze contactgegevens

MeiDy Aanbod

MeiDy behandeling

Wij bieden o.a. de volgende behandelingen aan: • Preverbaal trauma • EMDR jeugd/ volwassenen • Diagnostiek kinderen • Systeemtherapie • Psychomotorische therapie • cognitieve gedragstherapie

MeiDy wenje ouder & kind

MeiDy wenje O&K (ouder&kind) is een tijdelijke verblijfslocatie voor een (aanstaande) ouder en kind. Bij MeiDy wenje O&K, woon je samen met andere ouders en hun kind(eren).

MeiDy ambulant

Voor ons zijn de eerste duizend dagen van een kind erg belangrijk. Zowel intramuraal als extramuraal kan MeiDy hierin ondersteunend zijn. Wij geven ondersteuning aan gezinnen met kinderen van -9 maanden tot 18 jaar. De ondersteuning is gericht op de opvoeding en ontwikkeling van het kind. Daarnaast is onze visie onder andere preventief in te spelen op hechtingsproblematiek en het voorkomen van uithuisplaatsingen. Wij bieden therapie en begeleiding aan. Ons zorgaanbod bevat vele elementen uit de zienswijze van de IMH: Infant Mental Health. Daarnaast bieden wij ook ambulante ondersteuning aan personen met psychosociale problematiek  (inclusief GGZ) en / of verstandelijke beperking. Onze doelgroep bestaat uit kinderen, tieners, adolescenten, gezinnen, volwassen en ouderen.

Zo kort als het kan,
zo lang als nodig.

Starten MeiDy