• darkblurbg
    MeiDy | Thuisondersteuning
    Onze ondersteuning is doelgericht, duurt zo kort als kan en zo lang als nodig is.
  • darkblurbg
  • darkblurbg

 

Ben je ontevreden?

MeiDy zal er alles aan doen om op een kwalitatief goede manier zorg te leveren. Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over MeiDy. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door MeiDy in het algemeen, of door bijvoorbeeld een medewerker van MeiDy. MeiDy vind het belangrijk dat je dit ook kenbaar maakt. Zodat wij actie kunnen ondernemen en onze zorg ook kunnen verbeteren.

Bespreek je ontevredenheid

MeiDy geeft er de voorkeur aan, dat je je onvrede in eerste instantie bespreekt met je contactpersoon. Misschien gaat het om een misverstand en kan je probleem snel worden verholpen.

Kom je er samen met je contactpersoon  niet uit of kan je contactpersoon jouw klacht niet naar tevredenheid afhandelen, dan zal je contactpersoon   je doorverwijzen naar de team vertegenwoordiger. Jouw contactpersoon zal een melding maken van hetgeen wat/dat eerder besproken is en dit naar jou en naar de team vertegenwoordiger sturen.

Indien ook de team vertegenwoordiger jouw klacht niet naar tevredenheid kan afhandelen, kun je je rechtstreeks wenden tot de directie van MeiDy.

Je blijft ontevreden, wat dan?

Blijf je, na een gesprek met de directie, nog ontevreden dan kan je een klacht indienen bij Klachtenportaal Zorg. Zij nemen je klacht vervolgens in behandeling.

Wat is Klachtenportaal Zorg?

Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is iedere zorgaanbieder sinds 1 november 1995 verplicht een onafhankelijke klachtencommissie te hebben. Klachtenportaal Zorg is een onafhankelijk orgaan dat klachten behandelt die worden ingediend over de geleverde zorg van een zorgaanbieder.  MeiDy is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg en kan een onafhankelijke klachtenfunctionaris inroepen als er een klacht speelt of “in de lucht hangt”. De cliënten van MeiDy kunnen zich eveneens wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris bij Klachtenportaal Zorg

Belangrijk om te weten: Het heeft onze voorkeur dat je je klacht eerst met ons bespreekt om tot een oplossing te komen, maar je hebt altijd het recht om je klacht rechtstreeks en direct in te dienen bij Klachtenportaal zorg.

Indienen van een klacht bij Klachtenportaal Zorg

Een klacht over een zorgaanbieder, aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg, kun je indienen door het invullen van het contactformulier  op de site van Klachtenportaal Zorg.  Ook het reglement  van deze onafhankelijke organisatie is op hun site terug te vinden.

Je kunt het klachtenportaal zorg ook bereiken via de mail of post:

Info@klachtenportaalzorg.nl

Klachtenportaal Zorg

Westerstraat 117

1601 AD Enkhuizen

 

Klachtenprocedure Klachtenportaal Zorg

Voor de behandeling van klachten is een klachtenprocedure opgesteld. De klachtenprocedure

 

Wij nemen je klacht serieus en daarom heeft het onze voorkeur om eerst samen tot een oplossing te komen.

 

Meer informatie

Wil je meer informatie over ons klachtenreglement, neem dan contact op met ons.