• darkblurbg
  MeiDy Ambulant | Jeugd & WMO
  Onze ondersteuning is doelgericht, duurt zo kort als kan en zo lang als nodig.
 • darkblurbg
  MeiDy Wenje | Ouder & Kind Huis
  WELKOM!!
 • darkblurbg
  MeiDy | Opvoedondersteuning
  Onze ondersteuning is doelgericht, duurt zo kort als kan en zo lang als nodig.

MeiDy & de Baby’s: binnen MeiDy hebben wij ons eigen Baby team. Het baby team werkt samen met MeiDy ambulant en MeiDy wenje. Binnen ons werkveld komen wij regelmatig in contact met jonge gezinnen, ook met pasgeboren baby’s. Uit ervaring weten wij dat het soms wenselijk is dat de gezinsondersteuning langer wordt ingezet na de kraamperiode. In het eerste jaar na de geboorte wordt de basis gelegd voor de rest van je leven. In samenwerking met onze ambulante collega’s kunnen wij thuis ondersteuning  bieden door middel van het inzetten van collega’s die specifiek als achtergrond kraamverzorgende hebben. Onze medewerker babyzorg wordt indien wenselijk naast een ambulante collega ingezet. 

Binnen MeiDy wenje zetten we onze medewerker babyzorg in wanneer de kraamperiode voorbij is. Hierdoor kunnen wij jou en je kindje nog beter ondersteunen. Op weg naar zelfstandigheid MeiDy. 

Het doel van onze ondersteuning is dat jij of jullie weer zelfstandig of gedeeltelijk met onze ondersteuning verder kunnen. Wij verkennen de situatie op alle levensgebieden bij alle betrokkenen, zodat helder wordt wat de ondersteuningsbehoefte is.

Ook kijken we wie eventueel al betrokken is bij jou. Op grond hiervan wordt er samen MeiDy een werkplan opgesteld waarin de doelen van de hulpverlening worden aangegeven.

MeiDy ondersteunt en zal zoveel mogelijk met jou samen naar oplossingen zoeken met inzet van eigen kracht en het eigen netwerk, zodat beperkingen gecompenseerd en overbrugd worden. Indien nodig werkt MeiDy samen met andere disciplines.

Herstel MeiDy

Is voor jou of jouw gezin waarbij specifieke vaardigheden worden aangeleerd. Dit  traject is intensief. Om een duidelijk beeld te krijgen van de problematiek en reeds ontwikkelde vaardigheden zal MeiDy na start meerdere malen per week aanwezig zijn en met jou of gezin meedraaien. Uiteindelijk zullen we waar het kan loslaten en ons steeds verder terugtrekken. Hierdoor halen we de maximale kracht uit jou of je gezin en werken we effectief en efficiënt. Duur: Maximaal een jaar met mogelijkheid tot nazorg.

MeiDy samen betekent

 • Snelle inzet
 • Vraagverheldering
 • Accent op preventie
 • Vraaggerichte begeleiding waardoor jij als ouder/ kind/ jongere (weer) in je kracht komt te staan en regisseur blijft van je eigen proces
 • Ouderbegeleiding
 • Baby begeleiding 
 • Sociale vaardigheden
 • Psychosociale hulpverlening
 • Versterken sociale vaardigheden
 • Psycho-educatie
 • Overleg met andere instanties

MeiDy heeft als uitgangspunt het behouden en/of vergroten van de zelfstandigheid,  zodat beperkingen gecompenseerd en overbrugd worden. 

Dit kan betekenen dat er gerichte activiteiten met jou worden gedaan, of er kunnen zaken voor jou worden geregeld.

Je kunt denken aan bijvoorbeeld ondersteuning bij:

 • Ontlasten door bijvoorbeeld activiteiten te ondernemen met je kind
 • Begeleide omgang tussen het kind en de ouder in de thuissituatie
 • Opvoedondersteuning
 • Het leren koken
 • Het aanleren en hanteren van dagstructuur
 • Het uitvoeren van praktische zaken ( bv. regelzaken gemeente )
 • Het behandelen van binnengekomen post
 • Toe leiden naar dagbesteding, school en/of werk.  
 • Ondersteunen bij de zorg van je baby 

.

Kennismaken MeiDy? Of heb je een andere vraag neem contact met ons op, dat kan via onderstaand contactformulier je mag ons ook altijd bellen of appen zie hiervoor onze contactgegevens 

 

Contact opnemen

 

Contact informatie

MeiDy  Ondersteuning 

Jeugdwet en WMO

Neem contact op MeiDy 

Bereikbaar maandag t/m vrijdag:

09.00-16.00 uur

Bel : 06 38 24 50 83  

App : 06 38 24 50 83 
Mail : info@meidy.nl

 

 

Bezoek adres: G.J. van der Meistrjitte, achterkant van Nij Tsjaarda

Postadres: Nijewei 38 I 9104 DL I Damwâld

 

MeiDy Wenje:

KvK Nummer: 74131168

AGB Code: 98104111

MeiDy Ambulant:

KvK Nummer: 76885615

AGB Code: 98101781

HKZ gecertificeerd registratienummer.: 27761/1.1