• darkblurbg
  MeiDy | Thuisondersteuning
  Onze ondersteuning is doelgericht, duurt zo kort als kan en zo lang als nodig is.
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Wij bieden  thuisondersteuning aan cliënten met  psychosociale problematiek, ( inclusief GGZ) en / of verstandelijke beperking.  Onze doelgroep bestaat uit; kinderen, tieners, adolescenten, gezinnen, volwassen en ouderen. Het doel van onze ondersteuning is dat jij of jullie weer zelfstandig of gedeeltelijk met onze ondersteuning verder kunnen. Wij verkennen de situatie op alle levensgebieden, bij alle betrokkenen zodat helder wordt wat de ondersteuningsbehoefte is.

Ook kijken we wie eventueel al betrokken is bij jou. Op grond hiervan wordt er samen MeiDy een werkplan opgesteld waarin de doelen van de hulpverlening worden aangegeven.

MeiDy ondersteunt en zal zoveel mogelijk met jou samen naar oplossingen zoeken met inzet van eigen kracht en het eigen netwerk, zodat beperkingen gecompenseerd en overbrugd worden. Indien nodig werkt MeiDy samen met andere disciplines.

Herstel MeiDy

Is  voor jou of gezin waarbij specifieke vaardigheden worden aangeleerd. Dit  traject is intensief. Om een duidelijk beeld te krijgen van de problematiek en reeds ontwikkelde vaardigheden zal MeiDy na start meerdere malen per week aanwezig zijn en met jou of gezin meedraaien. Uiteindelijk zullen we waar het kan loslaten en ons steeds verder terugtrekken. Hierdoor halen we de maximale kracht uit jou of  je gezin en werken we effectief en efficiënt. Duur:  Maximaal een jaar met mogelijkheid tot nazorg.

Duurzaam MeiDy

Is voor jou of gezin, wanneer een traject wordt afgesloten en het nodig is, dat  thuisondersteuning noodzakelijk blijft. Reden hiervan kan zijn, om bijvoorbeeld de  geleerde vaardigheden te blijven continueren. 

 

Wij kennen de netwerkpartners, omgeving en de sociale kaart van de gemeente.

MeiDy samen betekent

 • Snelle inzet
 • Vraagverheldering
 • Accent op preventie
 • Vraaggerichte begeleiding waardoor jij als ouder/ kind/ jongere (weer) in je kracht komt te staan en regisseur blijft van je eigen proces)
 • Ouderbegeleiding
 • Sociale vaardigheden
 • Psychosociale hulpverlening
 • Versterken sociale vaardigheden
 • Psycho-educatie
 • Overleg met andere instanties

MeiDy heeft als uitgangspunt het behouden en/ of vergroten van de zelfstandigheid,  zodat beperkingen gecompenseerd en overbrugd worden. 

Dit kan betekenen dat er gerichte activiteiten met jou worden gedaan, of er kunnen zaken voor jou worden geregeld.

Je kunt denken aan bijvoorbeeld ondersteuning bij:

 • Ontlasten door bijvoorbeeld activiteiten te ondernemen met je kind
 • Begeleide omgang tussen het kind en de ouder in de thuissituatie
 • Opvoedondersteuning
 • Het leren koken
 • Het aanleren en hanteren van dagstructuur
 • Het uitvoeren van praktische zaken ( bv. regelzaken gemeente )
 • Het voeren van de huishouding
 • Het behandelen van binnen gekomen post
 • Toe leiden naar dagbesteding, school en/of werk.  

 

Wat doen wij