• darkblurbg
    MeiDy | Thuisondersteuning
    Onze ondersteuning is doelgericht, duurt zo kort als kan en zo lang als nodig is.
  • darkblurbg
  • darkblurbg

MeiDy is een  platte zelfsturende organisatie, dat betekent geen management en geen onnodige bureaucratie, waar young professionals in een  zelfsturend team samenwerken. Hierdoor zijn wij erg flexibel, contact MeiDy betekent dat we  binnen een week een afspraak maken

Ons team is  samengesteld uit young professionals vanuit verschillende achtergronden: o.a  Pedagogiek, Maatschappelijk werk, en sociaal pedagogische hulpverlening, werken wij samen, dit vormt een breed palet aan kennis. 

Ons  doel is om kleinschalige teams te verankeren en te versterken in steden, dorpen en wijken  in de gemeentes waar MeiDy een contract mee heeft. 

 

MeiDy in gemeente Leeuwarden                                                                       

MeiDy in Damwâld gemeente DDFK                                                                  

MeiDy in gemeente Smallingerland                                                                   

MeiDy in Sneek gemeente Súdwest-Fryslân                                                        

MeiDy in gemeente Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen                                        

Sociaal Domein Fryslȃn Specialistische Jeugdhulp  & Beschermd Wonen Thuis Plus 

 

We vinden een persoonlijke benadering  belangrijk. De relatie vormt de basis van de begeleiding. Vanuit deze relatie werken we samen met jou en je netwerk. Uitgaan van de kracht van jou, betekent ook gebruik maken en versterken van het (in) formele netwerk van jou. Het gaat dan om andere betrokken professionals, maar ook om familie, vrienden, lotgenoten, buren, en vrijwilligers.

Wij van MeiDy hebben een verbindende en activerende rol hierin.

Wij erkennen de waarde van ervaringsdeskundigheid en zetten deze in om onze zorg te verbeteren. We werken vanuit menselijke gelijkwaardigheid, veiligheid en wederzijds respect. We zijn ons bewust van onze eigen kwetsbaarheden, normen en waarden en hoe deze een rol spelen in de begeleiding. Methodieken zijn daarbij ondersteunend, nooit leidend.

MeiDy gaat uit van mogelijkheden Ieder mens heeft zijn eigen verhaal en mogelijkheden. Daarbij maakt iedereen deel uit van een omgeving waarin je belemmeringen tegenkomt en steun kan vinden. MeiDy sluit hierbij aan met opvang, begeleiding en activering, waar nodig gecombineerd met passende woonruimte.

We hebben aandacht voor preventie, begeleiden mensen naar werk, voegen behandelaspecten toe en bieden altijd nazorg. MeiDy biedt zorg op maat en denkt graag mee over de mogelijkheden.

MeiDy samen betekent; Dat we ons inzetten voor jou, en blijven ons voor jou inzetten, ook als het moeilijker wordt. Juist in complexe situaties  komt onze inventiviteit en samenwerkingsgerichtheid van pas. We weten waar onze kracht ligt en wanneer we de deskundigheid van anderen nodig hebben.

Wij willen een betrouwbare samenwerkingspartner zijn.

We vinden het belangrijk om flexibel te zijn. We verschuilen ons niet achter regels; we nemen onze verantwoordelijkheid, laten zien wat we doen en verantwoorden onze keuzes.

Onze ondersteuning is doelgericht, duurt zo kort als kan en zo lang als nodig is.
 

                   

Wat doen wij