Basis diagnostiek

Home » Aanbod » MeiDy behandelpraktijk » Basis Diagnostiek

Basis diagnostiek

De module is gericht op kinderen en jeugdigen van 0-18 jaar (met een uitloop tot 23 jaar) en diens systeem (ouders/verzorgers, kinderopvang, peuterspeelzaal en onderwijs). Bij wie sprake is van complexe en meervoudige ontwikkelingsproblemen, internaliserende en/of externaliserende gedragsproblemen en gezins- en/of opvoedingsproblemen.

Er is onduidelijkheid over de samenhang van factoren, de oorzaken en de ernst van de problematiek waarvoor (nadere) diagnostiek nodig is om weer richting te kunnen geven aan het handelen en/of aan de behandeling welke het systeem nodig heeft om weer zelfstandig verder te kunnen.
Tijdens de uitvoering van deze module kan gebruik worden gemaakt van aanwezig diagnostisch instrumentarium en diverse formats ten behoeve van verslaglegging, het verzamelen van gegeven en checklists waarmee de uitgangspunten van de diagnostiek geborgd blijven.
Diagnostiek is gebaseerd op de Handelingsgerichte Diagnostiek (HGD). Aan deze methodiek ligt een goede theorie ten grondslag, bestaande uit wetenschappelijke literatuur en/of inzichten uit de praktijk.

Aanmelden Basis Diagnostiek

Kennismaken MeiDy? Of heb je een andere vraag?

Neem contact met ons op. Dat kan via het contactformulier op de website. Je mag ons ook altijd bellen of een berichtje via WhatsApp sturen. Zie hiervoor onze contactgegevens

Contact opnemen

MeiDy aanbod

MeiDy behandelpraktijk

Wij bieden hulp aan wanneer er sprake is van verstoorde systemen. Er is bijvoorbeeld sprake van ruzie tussen ouder en kind of je voelt je niet begrepen door je partner. Daarnaast bieden wij basis diagnostiek. Ben jij benieuwd naar ons behandelaanbod?

Meer informatie

MeiDy Ouder-Kind

MeiDy Ouder-Kind is een tijdelijke verblijfslocatie voor een (aanstaande) ouder en kind. Bij MeiDy Ouder-Kind leef je samen met andere ouder(s) en hun kind(eren), maar beschik je over een eigen studio. In opdracht van een verwijzer brengen wij het ouderschap in kaart of werken we aan het verstevigen van ouderschap.

Meer informatie

MeiDy ambulant

Wij geven (intensieve) ambulante ondersteuning aan gezinnen met kinderen van -9 maanden tot 18 jaar. De ondersteuning is gericht op opvoeding en ontwikkeling. Onze visie is onder andere preventief in te spelen op hechtingsproblematiek en het voorkomen van uithuisplaatsingen.

Meer informatie

Zo kort als het kan,
zo lang als nodig.

Starten MeiDy


Meer informatie

Aanmelding


Meer informatie

Wachtlijst


Meer informatie