Home » Dit is MeiDy

Doe MeiDy maar

MeiDy is een kleine en dynamische organisatie welke deel is van een groter geheel, Adrem Zorggroep. Korte lijnen, duidelijke afspraken,  zorgvuldigheid en geen onnodige bureaucratie. Hierdoor zijn wij flexibel.

MeiDy bestaat uit verschillende teams. Deze teams zijn complementair. Hierdoor is het mogelijk één plan, één uitvoerder en één aanspreekpunt MeiDy te hebben.

Lees verder
Een overzicht

Behandelingen

Jeugdwet

Wmo

Gezinsverblijf

Partneraanbod

Dit is MeiDy Therapeutisch gezinscentrum

MeiDy bestaat uit verschillende teams. Deze teams zijn complementair. Hierdoor is het mogelijk één plan, één uitvoerder en één aanspreekpunt MeiDy te hebben.

Onze teams zijn samengesteld uit professionals met allemaal hun eigen achtergronden en specialismes. Hierbij kun je denken aan maatschappelijk werkers, sociaal pedagogische hulpverleners, intensieve ambulante gezinsbehandelaars, maar ook behandelcoördinatoren en systeemtherapeuten zijn in dienst bij MeiDy. Samen vormt dit een breed palet aan kennis.

Voor ons zijn de eerste duizend dagen van een kind erg belangrijk. Zowel intramuraal als extramuraal kan MeiDy hierin ondersteunend zijn. Wij geven ondersteuning aan gezinnen met kinderen van -9 maanden tot +/- 12 jaar (opname) en ambulant tot 18/23 jaar. De ondersteuning is gericht op de opvoeding en ontwikkeling van het kind. Daarnaast is onze visie onder andere preventief in te spelen op hechtingsproblematiek en het voorkomen van uithuisplaatsingen.

Het is onze missie in Fryslân te gaan voor 0 uithuisplaatsingen.

Het werkgebied voor ambulant voor de uitvoering van hulp vanuit de Jeugdwet is Regio Friesland. Vanuit de WMO opereert MeiDy in de gemeenten Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen.

Persoonlijke benadering

We vinden een persoonlijke benadering  belangrijk. De relatie vormt de basis van de begeleiding. Vanuit deze relatie werken we samen met jou en je netwerk. Uitgaan van de kracht van jou betekent ook gebruik maken en versterken van het (in)formele netwerk van jou. Het gaat dan om andere betrokken professionals, maar ook om familie, vrienden, lotgenoten, buren en vrijwilligers. MeiDy heeft een verbindende en activerende rol hierin.

Menselijke gelijkwaardigheid

Wij erkennen de waarde van ervaringsdeskundigheid en zetten deze in om onze zorg te verbeteren. We werken vanuit menselijke gelijkwaardigheid, veiligheid en wederzijds respect. We zijn ons bewust van onze eigen kwetsbaarheden, normen en waarden en hoe deze een rol spelen in de begeleiding. Methodieken zijn daarbij ondersteunend, nooit leidend.

Uitgaan van mogelijkheden

MeiDy gaat uit van mogelijkheden. Ieder mens heeft zijn eigen verhaal en mogelijkheden. Daarbij maakt iedereen deel uit van een omgeving waarin je belemmeringen tegenkomt en steun kan vinden. MeiDy sluit hierbij aan met opvang, begeleiding en activering. We voegen waar nodig behandelaspecten toe en bieden altijd nazorg. MeiDy biedt zorg op maat en denkt graag mee over de mogelijkheden.

MeiDy samen

MeiDy samen betekent dat we ons inzetten voor jou en blijven inzetten voor jou, ook als het moeilijker wordt. Juist in complexe situaties komt onze inventiviteit en samenwerkingsgerichtheid van pas. We weten waar onze kracht ligt en wanneer we de deskundigheid van anderen nodig hebben. Wij willen een betrouwbare samenwerkingspartner zijn. We vinden het belangrijk om flexibel te zijn. We verschuilen ons niet achter regels; we nemen onze verantwoordelijkheid, laten zien wat we doen en verantwoorden onze keuzes. Wij werken samen met Chr. basisschool de Bron Damwâld, consultatiebureau Damwâld, huisarts Damwâld, gecertificeerde instellingen in heel Nederland, wijkteams, jeugdteams vanuit alle gemeenten in Friesland en daarbuiten.

Niemand is perfect. Jij niet, en wij ook niet. Maar dat hoeft ook niet, want het zijn onze imperfecties die ons karakter vormgeven. Toch kan je jezelf soms het lelijke eendje voelen binnen je omgeving. We omarmen die metafoor en zetten hem op een positieve manier in binnen onze beeldtaal. Omdat in ieder lelijk eendje een zwaan schuilgaat en omdat de symboliek van de auto zich leent voor veel van onze kernwaarden: we willen vooruit en hebben een punt aan de horizon als onze bestemming, maar hebben daarbij soms ook liefdevol onderhoud nodig. We schijnen ons licht op de situatie en omarmen het verleden en zorgen voor een veilige omgeving.

Hoe werkt het

Aanmelden

Naar aanmelden

Hoe giet het MeidY

MeiDy Jeugd & Gezin

Visie

Wij vinden dat elk kind hoort op te groeien op een veilige plek. Wij geloven dat kinderen zich het beste ontwikkelen als ze een passend en stabiel thuis hebben. Hiermee hebben ze een gedegen basis om een eigen plek in de samenleving te vinden. Voor ons zijn de eerste duizend dagen van een kind erg belangrijk. Zowel intramuraal als extramuraal kan MeiDy hierin ondersteunend zijn.

Missie

Wij geven ondersteuning aan gezinnen met kinderen van -9 maanden tot 18 jaar. De ondersteuning is gericht op de opvoeding en ontwikkeling van het kind. Daarnaast is onze missie onder andere preventief in te spelen op hechtingsproblematiek en het voorkomen van onnodige uithuisplaatsingen. Wij bieden opvang, behandeling en begeleiding aan kinderen en hun (aanstaande) ouders. 

Lees meer over ons

Ons team

MeiDy bestaat uit team: ouder-kind, ambulant en het behandelteam. Deze teams zijn complementair. Hierdoor is het mogelijk één plan, één uitvoerder en één aanspreekpunt MeiDy.

Wij bieden

Specialistische Jeugdzorg in de gehele provincie Friesland. Vanuit de verlengde jeugdwet kan begeleiding maximaal worden geboden aan gezinnen met kinderen tot 23 jaar. De indicatie wordt afgegeven door de Friese gemeenten. 

Wij werken samen met gecertificeerde instellingen in heel Nederland, wijkteams en jeugdteams vanuit alle gemeenten in Friesland en daarbuiten.

Lees meer over ons