HomeAanbodJeugdwetBasis Diagnostiek

Jeugdwet

Basis diagnostiek

De module is gericht op kinderen en jeugdigen van 0-18 jaar (met een uitloop tot 23 jaar) en diens systeem (ouders/verzorgers, kinderopvang, peuterspeelzaal en onderwijs). Bij wie sprake is van complexe en meervoudige ontwikkelingsproblemen, internaliserende en/of externaliserende gedragsproblemen en gezins- en/of opvoedingsproblemen.

Aanmelden Basis Diagnostiek

Uitvoering

Er is onduidelijkheid over de samenhang van factoren, de oorzaken en de ernst van de problematiek waarvoor (nadere) diagnostiek nodig is om weer richting te kunnen geven aan het handelen en/of aan de behandeling welke het systeem nodig heeft om weer zelfstandig verder te kunnen.
Tijdens de uitvoering van deze module kan gebruik worden gemaakt van aanwezig diagnostisch instrumentarium en diverse formats ten behoeve van verslaglegging, het verzamelen van gegeven en checklists waarmee de uitgangspunten van de diagnostiek geborgd blijven.
Diagnostiek is gebaseerd op de Handelingsgerichte Diagnostiek (HGD). Aan deze methodiek ligt een goede theorie ten grondslag, bestaande uit wetenschappelijke literatuur en/of inzichten uit de praktijk.

Een overzicht

Behandelingen

Jeugdwet

Wmo

Gezinsverblijf

Partneraanbod