HomeAanbodWmoAmbulant

Jeugdwet/Wmo

MeiDy ambulant

Voor ons zijn de eerste duizend dagen van een kind erg belangrijk. Wij geven ondersteuning aan gezinnen met kinderen van -9 maanden tot 18 jaar. De ondersteuning is gericht op de opvoeding en ontwikkeling van het kind. Daarnaast is onze missie onder andere preventief in te spelen op hechtingsproblematiek en het voorkomen van uithuisplaatsingen. Wij bieden therapie en begeleiding aan. Ons zorgaanbod bevat vele elementen uit de zienswijze van de IMH: Infant Mental Health.

Aanmelden ambulant

MeiDy ambulant

Daarnaast bieden wij ook ambulante ondersteuning aan personen met psychosociale problematiek en/of verstandelijke beperking. Onze doelgroep bestaat uit kinderen, tieners, adolescenten, gezinnen en volwassenen.

Het doel van onze ondersteuning is dat jij (of jullie) weer zelfstandig of gedeeltelijk met onze ondersteuning verder kan. Wij verkennen de situatie op alle levensgebieden en bij alle betrokkenen zodat helder wordt wat de ondersteuningsbehoefte is. Ook kijken we wie eventueel al betrokken is bij jou. Op grond hiervan wordt er samen MeiDy een zorgplan opgesteld waarin de doelen van de hulpverlening worden aangegeven.

MeiDy ondersteunt en zal mogelijk met jou samen naar oplossingen zoeken met inzet van eigen kracht en het eigen netwerk, zodat beperkingen gecompenseerd en overbrugd worden. Indien nodig werkt MeiDy samen met andere disciplines.

We werken volgens de richtlijnen van MeiDy en leveren maatwerk. Eén plan, één aanspreekpunt. Deze manier van werken zorgt ervoor dat het traject passend is bij jouw ontwikkeling.

Wij kennen de netwerkpartners, de omgeving en de sociale kaart van de gemeente.

Inclusiecriteria ambulant
MeiDy biedt alle vormen van ondersteuning binnen de Jeugdwet. Je hebt wel een indicatie of toewijzing nodig vanuit een gemeente waar MeiDy een overeenkomst mee heeft gesloten of een geldige verwijzing. Wij werken bewust aan activering van de cliënt: alle cliënten hebben daarom zoveel mogelijk een vorm van dagbesteding, werk of gaan naar school. Door participatie in de samenleving, een rol hebben, verantwoordelijkheden krijgen op een bij de cliënt passend niveau, hebben onze cliënten het gevoel dat ze ergens aan meedoen en dat ze erbij horen, waardoor hun eigenwaarde groeit. MeiDy sluit niemand uit op basis van geloofsovertuiging of culturele achtergrond.

Exclusiecriteria ambulant
Klanten die wij niet de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben zijn klanten waar sprake is van:

  • Complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen);
  • Verpleegkundige zorg (met dien verstande dat wij waar mogelijk zullen onderzoeken of verpleegkundige zorg geboden kan worden door ons personeel te bekwamen of een thuiszorgorganisatie in te schakelen voor deze zorg);
  • Ernstige psychiatrische problematiek die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.
Een overzicht

Behandelingen

Jeugdwet

Wmo

Gezinsverblijf

Partneraanbod