HomeAanbodGezinsverblijfWoonvorm de Ame

Gezinsverblijf

Ouder-Kind woonvorm ‘de Ame’

MeiDy Ouder-Kind, woonvorm ‘de Ame’, is een tijdelijke verblijfslocatie voor ouder(s) en kind(eren). Je leeft samen met een ander gezin in een veilige en huiselijke omgeving, maar beschikt over een eigen ingericht appartement welke van alle gemakken is voorzien. Daarnaast is er een gezamenlijke tuin. Op meerdere momenten op de dag is er begeleiding aanwezig en er is een achterwacht welke 24 uur per dag bereikbaar is voor jou en jouw kind(eren).

Aanmelden Ouder-Kind

Veilige omgeving 

Wij gaan ervan uit dat ieder kind moet kunnen groeien en ontwikkelen in een veilige situatie. Soms heb je daar hulp bij nodig en gaat dat niet vanzelf. Meestal zal je bij ons komen wonen omdat er zorgen zijn over het ouderschap en de veiligheid van jouw kind. Wij gaan op zoek naar jouw krachten en leerpunten. We kijken daarbij of het ouderschap ‘goed genoeg’ is.

De definitie van ‘goed genoeg ouderschap’ (GGO) is “een stabiele, zorgzame en liefdevolle ‘bemoedering’ van het kind, waardoor het kind zich goed ontwikkelt.” Bij ons werken we vanuit de gedachte dat als het ouderschap ‘goed genoeg’ is, we tevreden zijn. Het hoeft dus niet ‘uitmuntend’ of ‘goed’ te zijn. Goed genoeg is goed genoeg!

De bovenstaande definitie betekent dat het ouderschap goed genoeg is als jij als ouder op een passende manier tegemoet komt aan de behoeften van je kind. We gaan er vanuit dat elk kind basisbehoeften heeft zoals behoefte aan lichamelijke verzorging, voeding en bescherming. Daarnaast zijn er ook emotionele behoeften:

 • liefde, zorg en verbintenis
 • controle en het consistent stellen van grenzen
 • het stimuleren van de ontwikkeling

Elke ouder heeft zijn eigen capaciteiten en vaardigheden. Je moet als ouder in kunnen spelen op die basisbehoeften van het kind of dat kunnen (en willen) leren. Het is voor ons werk in het ouder en kind huis belangrijk om de ouder goed te leren kennen (wat zijn jouw sterke kanten en waar loop je tegenaan?) en ook de specifieke behoeften van jouw kind te leren kennen (wat is passend en nodig voor dit kind?). Dan kunnen we (samen met jou) beoordelen of het ouderschap wat je laat zien ‘goed genoeg’ is.

Samen met de ouder werken en naast de ouder staan is daarbij heel belangrijk. We bieden de ouders en kinderen op verschillende manieren ondersteuning, afhankelijk van wat er bij de ouder past. Er zijn gesprekken met de ouder, maar ook bieden we dagelijks behandelmodules welke gericht zijn op het bevorderen van de hechting, het herkennen en omgaan met emoties bij jezelf en bij je kind, taalontwikkeling van kinderen en gezonde voeding voor jezelf en je kind. We bieden opvoedondersteuning en activiteiten aan op het gebied van persoonlijke ontwikkeling van zowel ouders als kinderen. Hierbij kun je denken aan sportactiviteiten en creatieve ochtenden.

Inclusiecriteria Ouder-Kind

MeiDy biedt alle vormen van ondersteuning binnen de Jeugdwet. Je hebt wel een indicatie of toewijzing nodig vanuit een gemeente waar MeiDy een overeenkomst mee heeft gesloten of een geldige verwijzing. Wij werken bewust aan activering van de cliënt: alle cliënten hebben daarom zoveel mogelijk een vorm van dagbesteding, werk of gaan naar school. Door participatie in de samenleving, een rol hebben, verantwoordelijkheden krijgen op een bij de cliënt passend niveau, hebben onze cliënten het gevoel dat ze ergens aan meedoen en dat ze erbij horen, waardoor hun eigenwaarde groeit. MeiDy sluit niemand uit op basis van geloofsovertuiging of culturele achtergrond.

Exclusiecriteria Ouder-Kind

 • Complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen);
 • Verpleegkundige zorg (met dien verstande dat wij waar mogelijk zullen onderzoeken of verpleegkundige zorg geboden kan worden door ons personeel te bekwamen of een thuiszorgorganisatie in te schakelen voor deze zorg);
 • Ernstige psychiatrische problematiek die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.
 • Geen vervolgplek/huisvesting of geen garantie financiering bij ontbreken vervolgplek/huisvesting.
 • Drugsgebruik en/of overmatig alcoholgebruik (plaatsing is pas mogelijk wanneer iemand aantoonbaar 4 weken clean is)
 • Kind is ouder dan 12 jaar.
 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag door ouder en/of kind.
 • Acute psychiatrie of problematiek bij ouder(s) en/of kind
 • (Ernstige) agressieregulatieproblematiek van ouder(s) en/of kind
 • Eerder is gebleken (bijvoorbeeld in een eerdere ouderschapstaxatie) dat er sprake is van verminderd verstandelijk vermogen waardoor een ouder niet leerbaar is en er sprake is van onveranderde omstandigheden.
 • Niet spreken van de Nederlandse/Engelse taal waardoor communicatie tijdens het traject bemoeilijkt wordt.
Aanmelden ouder-kind
Een overzicht

Behandelingen

Jeugdwet

Wmo

Gezinsverblijf

Partneraanbod