HomeAanbodJeugdwetRelatie- en gezinstherapie

Jeugdwet

Relatie- en gezinstherapie

Wanneer er sprake is van systeemproblematiek tussen ouders, ouder(s) en kinderen kan er tijdens de opname systeemtherapie worden ingezet. Dit is ook mogelijk tussen leden van het gezin en belangrijke anderen die invloed hebben op het welzijn van de gezinsleden.
Wanneer er wordt toegewerkt aan een opname kan de systeemtherapie eerder starten wanneer ouders in de regio wonen, tevens kan een traject doorlopen na de opname wanneer dit de wens is van het gezin en de verwijzer. Bij de start voor de opname is het een voorwaarde dat ouders clean zijn en niet meer in de periode zitten waarin zij met UC’s moeten bewijzen dat ze niet gebruiken.

Aanmelden Ouder-Kind

Systeemtherapie, relatie & gezinstherapie binnen MeiDy ouder en kind.

De systeemtherapeut is bij de intake met het gezin aanwezig en kan dan uitvragen en inschatten of systeemtherapie passend is. Mocht de systeemtherapeut niet bij de intake aanwezig zijn dan wordt er met ouder(s) en zonodig oudere kinderen daarvoor een apart gesprek gepland om dit in kaart te brengen.

Intern binnen MeiDy wordt de aanmelding voor systeemtherapie gedaan door de gedragswetenschappers of de teamleider wanneer het gezin al in opname is. Dit zodat het passend is binnen de bestaande behandellijn. Dan zal er ook een start gesprek plaats vinden zoals hier boven beschreven.

Om de systeemtherapie te starten is het belangrijk dat ouder(s) en gezinsleden gemotiveerd zijn voor dit traject. Dat zij in de onderlinge relaties ervaren dat het bijvoorbeeld moeizaam gaat, ruzies zijn, ze zich niet begrepen voelen door elkaar. Met name belangrijk dat de gezinsleden graag willen dat het anders gaat en dat ze hierin bereid zijn om ook naar hun eigen rol te gaan kijken.

Naast relatietherapie tussen ouders kan er ook ingezet worden op gezinstherapie. Vaak hebben de ouders en kinderen veel meegemaakt met elkaar en zijn er hechtingsbreuken opgelopen bij de kinderen in de relatie tot hun ouder(s). Binnen de hechtingsgerichte gezinstherapie (EFT) kan de Systeemtherapeut met de gezinsleden hier mee werken. Afhankelijk van het niveau en de ontwikkeling van de kinderen kan dit vanaf ongeveer 7 jaar.

Aanmelden ouder-kind
Een overzicht

Behandelingen

Jeugdwet

Wmo

Gezinsverblijf

Partneraanbod