MeiDy Therapeutisch gezinscentrum

Aanbod Nieuws

MeiDy Jeugd & Gezin

Hoe giet het MeiDy?

Visie

Wij vinden dat elk kind hoort op te groeien op een veilige plek. Wij geloven dat kinderen zich het beste ontwikkelen als ze een passend en stabiel thuis hebben. Hiermee hebben ze een gedegen basis om een eigen plek in de samenleving te vinden. Voor ons zijn de eerste duizend dagen van een kind erg belangrijk. Zowel intramuraal als extramuraal kan MeiDy hierin ondersteunend zijn.

Missie

Wij geven ondersteuning aan gezinnen met kinderen van -9 maanden tot 18 jaar. De ondersteuning is gericht op de opvoeding en ontwikkeling van het kind. Daarnaast is onze missie onder andere preventief in te spelen op hechtingsproblematiek en het voorkomen van onnodige uithuisplaatsingen. Wij bieden opvang, behandeling en begeleiding aan kinderen en hun (aanstaande) ouders. 

Lees meer over ons

Ons team

MeiDy bestaat uit team: ouder-kind, ambulant en het behandelteam. Deze teams zijn complementair. Hierdoor is het mogelijk één plan, één uitvoerder en één aanspreekpunt MeiDy.

MeiDy biedt

Specialistische Jeugdzorg in de gehele provincie Friesland. Vanuit de verlengde jeugdwet kan begeleiding maximaal worden geboden aan gezinnen met kinderen tot 23 jaar. De indicatie wordt afgegeven door de Friese gemeenten. 

Wij werken samen met gecertificeerde instellingen in heel Nederland, wijkteams en jeugdteams vanuit alle gemeenten in Friesland en daarbuiten.

Lees meer over ons

Zo kort als het kan,
zo lang als nodig.

Starten MeiDy


Meer informatie

Aanmelding


Meer informatie

Wachtlijst


Meer informatie