• darkblurbg
  MeiDy Ambulant | Jeugd & Gezin
  Onze ondersteuning is doelgericht, duurt zo kort als kan en zo lang als nodig.
 • darkblurbg
  MeiDy Wenje | Ouder & Kind Huis
  WELKOM!!
 • darkblurbg
  MeiDy | intensieve ambulante gezinsbehandeling
  Onze ondersteuning is doelgericht, duurt zo kort als kan en zo lang als nodig.

MeiDy Jeugd en Gezin

Hartelijk welkom op onze site! Hoe giet het MeiDy?

Wij stellen ons graag aan jou voor!

Wij vinden dat elk kind hoort op te groeien op een veilige plek. Wij geloven dat kinderen zich het beste ontwikkelen als ze een passend en stabiel thuis hebben. Hiermee hebben ze een gedegen basis om een eigen plek in de samenleving te vinden.

Voor MeiDy zijn de eerste duizend dagen van een kind erg belangrijk. Wij zijn gespecialiseerd in onder andere hechting en trauma. Zowel intramuraal als extramuraal kan MeiDy hierin ondersteunend zijn. Wij bieden therapie, behandeling en begeleiding aan. Met het zorgaanbod van MeiDy onderscheiden wij ons hierin. Daarnaast is onze visie onder andere preventief in te spelen op hechtingsproblematiek en het voorkomen van uithuisplaatsingen. Ons zorgaanbod bevat vele elementen uit de zienswijze van de IMH: Infant Mental Health.

MeiDy is een platte organisatie. Dat betekent geen onnodige bureaucratie. Hierdoor zijn wij erg flexibel, contact MeiDy betekent dat we binnen een week een afspraak maken.

 

 

 

 

 

"Wij volgen de richtlijnen en adviezen van het RIVM en de regionale GGD.  Hierdoor maken wij zorgvuldige afwegingen die consequenties kan hebben voor onze samenwerking met externen en cliënten.

MeiDy bestaat uit twee teams, MeiDy wenje en MeiDy ambulant. Deze teams zijn complementair. Hierdoor is het mogelijk één plan, één uitvoerder en één aanspreekpunt MeiDy. 

Onze teams worden ondersteund door een gedragswetenschapper/ systeemtherapeut en GZ psycholoog-psychotherapeut, samen vormt dit een breed palet aan kennis. 

MeiDy biedt specialistische Jeugdzorg in de gehele provincie Friesland en Groningen op basis van zorg in natura (ZIN).Vanuit de verlengde jeugdwet kan begeleiding maximaal worden geboden aan gezinnen met kinderen tot 23 jaar. De indicatie wordt afgegeven door de Friese en Groningse gemeenten. 

Wij werken samen met gecertificeerde instellingen in heel Nederland, wijkteams, jeugdteams vanuit alle gemeenten in Friesland en daarbuiten. De benodigde informatie voor ketenpartners om een indicatie af te geven staat onderaan de site vermeld. 

Vanuit de WMO opereert MeiDy in de gemeenten Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Smallingerland, Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, de OWO gemeenten en Súdwest Fryslân. 

 

 

MeiDy biedt hulpverlening in Friesland en Groningen

 

 

 

(preverbaal) trauma, systeembehandeling,
intensieve ambulante gezinsbehandeling, weerbaarheidstraining,
psycho- educatie hechting,
mindful parenting,
ouderschapstaxatie intramuraal,
begeleide omgang,
oudergesprekken,

Bezoek en post adres:                          Haadwei 51A                                      9104 BC Damwâld

Bel 06 38 24 50 83          info@meidy.nl

ISO 9001:2015 gecertificeerd registratienummer: 2249244