HomeAanbodJeugdwetModule – Bekijk het even

Module

Bekijk het even!

Misschien heb je wat vraagtekens bij de naam van deze module en dat is natuurlijk helemaal begrijpelijk. Want heel vaak dénken we dit als ouders of opvoeders, maar het uitspreken doen we toch niet zo gemakkelijk. En toch gebeurt het ons allemaal wel eens. We zitten met de handen in het haar of lopen vast in de opvoeding van onze kinderen. Meidy kan hierbij ondersteuning bieden, zowel ambulant als binnen het ouder&kind huis.

Aanmelden module

Over deze module

Onze ervaring is echter dat het toch regelmatig voorkomt dat situaties waar we in ons dagelijks leven als opvoeder tegenaan lopen, ineens helemaal niet zichtbaar zijn als de ambulant hulpverlener op huisbezoek komt. Natuurlijk gaan we met elkaar in gesprek en kan de hulpverlener zich een voorstelling maken aan de hand van een beschreven situatie, maar soms zou je willen dat ze mee konden kijken op het moment dat de situatie thuis echt even ‘niet te filmen’ is. En dát is precies wat we gaan doen in deze laagdrempelige module.

Hoe ziet “Bekijk het even” er dan precies uit?

Bij MeiDy werken veel jeugd- en gezinsprofessionals die graag met een gezin mee willen denken. Samen met je hulpverlener bespreek je welke specifieke situatie je eens onder de loep zou willen nemen, aan de hand van zelfgemaakte filmopnames en met inachtneming van gezamenlijk gemaakte privacy-afspraken (wanneer wordt er gefilmd, waar wordt gefilmd, bewaartermijn, toestemming van degenen die gefilmd worden etc.). Ook wordt vooraf besproken wie de filmopnames maakt.

De filmopnames kun je vervolgens delen met je hulpverlener. Binnen MeiDy werken we multidisciplinair, wat betekent dat je hulpverlener de filmopnames met zijn of haar collega’s zal bekijken en bespreken. Vanuit deze multidisciplinaire aanpak zal je hulpverlener met passende (opvoedings)adviezen komen ten aanzien van jullie specifieke situatie. Dit advies wordt op papier gezet en zo kan de hulpverlener stapsgewijs alle tips en adviezen met je bespreken.

Het klinkt allemaal misschien wat ingewikkeld, maar eigenlijk komt het er op neer dat we het samen “even kunnen bekijken”

Een overzicht

Behandelingen

Jeugdwet

Wmo

Gezinsverblijf

Partneraanbod