Doe MeiDy maar

Dit is MeiDy

MeiDy is een platte organisatie. Dat betekent geen onnodige bureaucratie. Hierdoor zijn wij erg flexibel, contact MeiDy betekent dat we binnen een week een afspraak maken. MeiDy bestaat uit team: wenje, ambulant en het behandelteam. Deze teams zijn complementair. Hierdoor is het mogelijk één plan, één uitvoerder en één aanspreekpunt MeiDy.

Onze teams zijn samengesteld uit professionals met allemaal hun eigen achtergronden en specialismes. Hierbij kun je denken aan maatschappelijk werkers, sociaal pedagogische hulpverleners, intensieve ambulante gezinsbehandelaars, maar ook behandel coördinatoren, systeemtherapeut zijn in dienst bij MeiDy. Samen vormt dit een breed palet aan kennis.

Voor ons zijn de eerste duizend dagen van een kind erg belangrijk. Zowel intramuraal als extramuraal kan MeiDy hierin ondersteunend zijn. Wij geven ondersteuning aan gezinnen met kinderen van -9 maanden tot 18 jaar. De ondersteuning is gericht op de opvoeding en ontwikkeling van het kind. Daarnaast is onze visie onder andere preventief in te spelen op hechtingsproblematiek en het voorkomen van uithuisplaatsingen.

Het werkgebied voor ambulant voor de uitvoering van hulp vanuit de Jeugdwet is Regio Friesland. Vanuit de WMO opereert MeiDy in de gemeenten Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Smallingerland, Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, de OWO gemeenten en Súdwest Fryslân. 

Persoonlijke benadering

We vinden een persoonlijke benadering  belangrijk. De relatie vormt de basis van de begeleiding. Vanuit deze relatie werken we samen met jou en je netwerk. Uitgaan van de kracht van jou betekent ook gebruik maken en versterken van het (in)formele netwerk van jou. Het gaat dan om andere betrokken professionals, maar ook om familie, vrienden, lotgenoten, buren en vrijwilligers. Wij van MeiDy hebben een verbindende en activerende rol hierin.

Menselijke gelijkwaardigheid

Wij erkennen de waarde van ervaringsdeskundigheid en zetten deze in om onze zorg te verbeteren. We werken vanuit menselijke gelijkwaardigheid, veiligheid en wederzijds respect. We zijn ons bewust van onze eigen kwetsbaarheden, normen en waarden en hoe deze een rol spelen in de begeleiding. Methodieken zijn daarbij ondersteunend, nooit leidend.

Uitgaan van mogelijkheden

MeiDy gaat uit van mogelijkheden. Ieder mens heeft zijn eigen verhaal en mogelijkheden. Daarbij maakt iedereen deel uit van een omgeving waarin je belemmeringen tegenkomt en steun kan vinden. MeiDy sluit hierbij aan met opvang, begeleiding en activering, waar nodig gecombineerd met passende woonruimte. We voegen waar nodig behandelaspecten toe en bieden altijd nazorg. MeiDy biedt zorg op maat en denkt graag mee over de mogelijkheden.

MeiDy samen

MeiDy samen betekent dat we ons inzetten voor jou en blijven inzetten voor jou, ook als het moeilijker wordt. Juist in complexe situaties komt onze inventiviteit en samenwerkingsgerichtheid van pas. We weten waar onze kracht ligt en wanneer we de deskundigheid van anderen nodig hebben. Wij willen een betrouwbare samenwerkingspartner zijn. We vinden het belangrijk om flexibel te zijn. We verschuilen ons niet achter regels; we nemen onze verantwoordelijkheid, laten zien wat we doen en verantwoorden onze keuzes.

Meidy Auto Logo (002)

De lelijke eend 

 

Niemand is perfect. Jij niet, en wij ook niet. Maar dat hoeft ook niet, want het zijn onze imperfecties die ons karakter vormgeven. Toch kan je jezelf soms het lelijke eendje voelen binnen je omgeving. We omarmen die metafoor, en zetten hem op een positieve manier in binnen onze beeldtaal. Omdat in ieder lelijk eendje een zwaan schuilgaat. En omdat de symboliek van de auto zich leent voor veel van onze kernwaarden: we willen vooruit en hebben een punt aan de horizon als onze bestemming, maar hebben daarbij soms ook liefdevol onderhoud nodig. We schijnen ons licht op de situatie en omarmen het verleden en zorgen voor een veilige omgeving.
De koplamp van de "lelijke eend" hebben we vertaald naar een visueel element in de identiteit.

 

 

Kennismaken MeiDy? Of heb je een andere vraag?

Neem contact met ons op. Dat kan via onderstaand contactformulier. Je mag ons ook altijd bellen of een berichtje via WhatsApp sturen, zie hiervoor onze contactgegevens

MeiDy Aanbod

MeiDy behandelpraktijk

‘’Niet een diagnose maar jouw hulpvraag is uitgangspunt van onze behandeling’’. Wij bieden hulp aan bij traumagerelateerde problematiek, hechtingsgerelateerde problematiek en relationele problematiek. Ben jij benieuwd naar ons behandelaanbod?

MeiDy wenje ouder & kind

MeiDy wenje O&K is een tijdelijke verblijfslocatie voor een (aanstaande) ouder en kind. Bij MeiDy wenje O&K woon je samen met andere ouder(s) en hun kind(eren). Wij werken veelal in opdracht van een verwijzer om het ouderschap in kaart te brengen of het verstevigen van ouderschap.

MeiDy ambulant

Wij geven ambulante ondersteuning aan gezinnen met kinderen van -9 maanden tot 18 jaar. De ondersteuning is gericht op opvoeding en ontwikkeling. Onze visie is onder andere preventief in te spelen op hechtingsproblematiek en het voorkomen van uithuisplaatsingen.

Zo kort als het kan,
zo lang als nodig.

Starten MeiDy